Behemoth

Uit Christipedia

Behemoth is een dier dat in Job 40: 15-24 beschreven wordt.

Brachiosaurus


Job 40:15 (40-10) Zie nu Behemoth, welken Ik gemaakt heb nevens u; hij eet hooi, gelijk een rund. Job 40:16 (40-11) Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden, en zijn macht in den navel zijns buiks. Job 40:17 (40-12) Als het hem lust, zijn staart is als een ceder; de zenuwen zijner schaamte zijn doorvlochten. Job 40:18 (40-13) Zijn beenderen zijn [als] vast koper; zijn gebeenten zijn als ijzeren handbomen. Job 40:19 (40-14) Hij is een hoofdstuk der wegen Gods; die hem gemaakt heeft, heeft [hem] zijn zwaard aangehecht. Job 40:20 (40-15) Omdat de bergen hem voeder voortbrengen, daarom spelen al de dieren des velds aldaar. Job 40:21 (40-16) Onder schaduwachtige bomen ligt hij neder, in een schuilplaats des riets en des slijks. Job 40:22 (40-17) De schaduwachtige bomen bedekken hem, elkeen met zijn schaduw; de beekwilgen omringen hem. Job 40:23 (40-18) Zie, hij doet de rivier geweld aan, [en] verhaast zich niet; hij vertrouwt, dat hij de Jordaan in zijn mond zou kunnen intrekken. Job 40:24 (40-19) Zou men hem voor zijn ogen kunnen vangen? Zou men [hem] met strikken den neus doorboren kunnen? (SV)

Brachiosaurus. Vergelijking met de mens in grootte

Naam. De Hebreeuwse naam is בהמות, behemoth. Dit woord is in de vorm een meervoud van Behemah = beest, vee, dier, maar in werkelijkheid een enkelvoud van Egyptische herkomst[1]. De naam komt alleen voor in Job. 40:15.

Vertaling. De Statenvertaling en de Engelse King James vertaling laten het Hebreeuwse woord onvertaald. De NBG51-vertaling zet in het Nederlands over door 'nijlpaard'.

Opvattingen. Over de identiteit van de diersoort zijn verschillende gedachten geopperd. Sommigen denken aan een bestaande diersoort, anderen aan een uitgestorven diersoort:

  1. het nijlpaard. Het nijl- of rivierpaard is een viervoetig zoogdier, dat evenwel de meeste tijd in het water leeft, plantaardig voedsel gebruikt en dus geen vleesetend dier is. De NBG51-vertaling vertaalt het Hebreeuwse woord 'behemoth' door 'nijlpaard'.
  2. de olifant.
  3. een dinosaurussoort, bijvoorbeeld de brachiosauruscus[2] of de diplodocus.
Diplodocus

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Behemoth' is op 28 dec. 2018 onder wijziging verwerkt.

Diplodocus. Vergelijking met de mens in grootte.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. De naam Behemoth geeft - volgens P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. - óf als meervoud van Behema in het algemeen vee te kennen, óf is een Egyptisch woord, dat in het Hebreeuws overgenomen de nijlpaard aanduidt. Het laatste is volgens Gouda Quint het waarschijnlijkst.
  2. Duane T. Gish, Wat weten we van dinosaurussen? Uitgever: 't Gulden Boek , 2008.