Behouden

Uit Christipedia

Behouden is een werkwoord en bijvoeglijk naamwoord. Het werkwoord 'behouden' betekent: bewaren; niet verliezen. Het bijvoeglijk naamwoord 'behouden' betekent: veilig; onbeschadigd[1].

De 85-jarige Kaleb getuigde dat God hem in het leven behouden had, God had hem bewaard.

Joz 14:10 En zie, nu heeft de HEERE mij in het leven behouden, zoals Hij gesproken heeft. Het is nu vijfenveertig jaar [geleden] dat de HEERE dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok, en nu, zie, ik ben vandaag vijfentachtig jaar oud. (HSV)

Overigens had Jozua ook zijn kracht behouden. Op zijn 85ste was hij even sterk als toen hij 40 jaar oud was.

Joz 14:11  Ik ben nog heden zo sterk, gelijk als ik was ten dage, toen Mozes mij uitzond; gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht, tot den oorlog, en om uit te gaan, en om in te gaan. (SV)

Toen Paulus het einde van zijn aardse leven voelde naderen, schreef hij: 'ik heb het geloof behouden'.

2Ti 4:7  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden. (Telos)

Zie ook

Artikel Behoudenis.

Voetnoot