Beka

Uit Christipedia

De beka was een gewichts- en geldeenheid in het oude Israël. Een beka was 5,66 gram[1]. Een beka was een halve zilveren sikkel.

Het woord beka is Hebreeuws (בקע) en betekent 'helft'. Het Strongnummer is 01235. Het woord komt 2x voor in het Oude Testament.

Voor de bouw van de tabernakel werd Mozes bevolen een bepaalde bijdrage (heffing) te vragen. De mannen van 20 jaar en ouder moesten elk een beka betalen.

Ex 38:26 Eén beka per persoon, dat is een halve sikkel, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, voor ieder die bij de getelde personen van twintig jaar oud en daarboven ging behoren, zeshonderddrieduizend vijfhonderdvijftig man. (HSV)

Voetnoot

  1. De sikkel woog 11,33 gram, zie https://www.israel21c.org/3000-year-old-beka-weight-found-from-first-temple-era/ De helft is dus 5,66 gram. — DeBijbel.nl, de site is van het Nederlands Bijbelgenootschap, geraadpleegd 3 okt. 2016, heeft ± 5 - 6 gram. — Een gewicht van ca. 8 gram wordt genoemd in: Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), bij Ex. 30:1.