Beril

Uit Christipedia

Beril is één van twaalf edelstenen die het fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem sieren. Het is een mineraal met de chemische formule Al2Be3Si6O18. De kleur is verscheiden: kleurloos, wit, gelig wit, geelgroen tot groen, roze, blauwig tot groenblauw, rood of goudgeel.

Drie variëteiten van beril, van links naar rechts: morganiet, aquamarijn, heliodoor

Opb 21:19 De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, Opb 21:20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. (TELOS)

Aquamarijn (ook gespeld Akwamarijn), een zeegroene tot lichtblauwe edelsteen, en smaragd, een groene edelsteen, zijn variëteiten van beril. Smaragd komt eveneens voor in de fundamenten van de hemelse stad.

De Groot Nieuws-vertaling (1996) en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) hebben 'akwamarijn' in Opb. 21:20.

Het Nederlandse woord 'bril' komt van 'beril'.

Meer informatie

Art. Beril op Wikipedia.nl

Bronnen

Art. Beril op Wikipedia.nl

Voetnoten