Besnedene

Uit Christipedia

Een besnedene is, in de Schrift, een man wiens voorhuid besneden is. Zie Besnijdenis.

Ro 4:9 Geldt dit geluk nu de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers: aan Abraham is het geloof tot gerechtigheid gerekend. Ro 4:10 Hoe werd het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. (TELOS)