Beth-Semes

Uit Christipedia

Beth-Semes (= "huis van de zon"), Bet-Semes of Bet Sjemesj is in de Bijbel de naam van verschillende steden.

De Hebreeuwse naam is, in het Nederlands overgeschreven, Bet Sjemesj. De Engelse King James vertaling heeft Bethshemesh. De NBG51 vertaalt 1x door 'zonnetempel'. De plaatsnaam betekent "huis van de zon". Het Strongnummer is 01053. De naam komt 21x voor in het Oude Testament. Vier steden dragen deze naam:

1. een priesterstad in Juda. Haar bewoners werden verschrikkelijk gestraft (1 Sam. 6: 19), omdat zij in de ark van Jhwh gezien hadden.

Joas van Israël leverde strijd tegen Amazia van Juda te Beth-Semes.

2Kon 14:11 Doch Amazia hoorde niet; daarom toog Joas, de koning van Israël, op, zodat hij en Amazia, de koning van Juda, elkanders aangezicht zagen te Beth-semes, dat in Juda is. (SV)

Ligging van Beth-Semes, rechts in vak 1B

2. een stad in Nafthali;

3. een stad in lssaschar;

4. een Egyptische stad, meer bekend onder de namen On en Heliopolis.

Ligging van On (Heliopolis) = Beth-Semes in vak 1B.

God voorzegde dat de Babylonische koning de obelisken in Egypte zou verbrijzelen en de godentempels daar in vlammen zou doen opgaan.

Jer 43:13  En hij zal de opgerichte beelden van Beth-semes, hetwelk in Egypteland is, verbreken; en hij zal de huizen der goden van Egypte met vuur verbranden. (SV)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Beth-Semes' is op 4 nov. 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.