Bethesda

Uit Christipedia
Bethesda, ook geschreven Betesda, was in de dagen van Jezus een vijver in Jeruzalem.
Joh 5:2  Nu is er in Jeruzalem aan de Schaapspoort een vijver, die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda, met vijf zuilengangen. Joh 5:3  Daarin lag een menigte zieken, blinden, kreupelen, verdorden, <die wachtten op de beroering van het water.> Joh 5:4  <Want een engel <van [de] Heer> daalde op zekere tijden neer in de vijver en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin daalde na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.> (Telos)
Naam. 'Bethesda' betekent: Huis van Barmhartigheid. De naam is vermoedelijk op grond van Jezus' genezingswonder gegeven, in plaats van de oorspronkelijke naam Betzata.

Ligging. De vijver lag in het noordoosten van de stad.

Vorm. Bethesda was een dubbele vijver, bestaande uit een noordelijk en een zuidelijk bassin. De vijver was omgeven door vier zuilengangen. Een vijfde zuilengang scheidde de beide bassins.

Model van de dubbele vijver van Bethesda.

Bron. De vijver bevatte een intermitterende bron: een die met onderbrekingen water gaf. Deze bron bevatte geneeskrachtig water.

Vijver van Bethesda. Schilderij door James Tissot (1836-1902). De handen moeten die van een engel voorstellen, die het water in beweging brengt (Joh. 5:4).

Menigte zieken. De beschrijving in Joh. 5:3-4 ("die wachten op .... aan welke ziekte hij ook leed") schijnt, uit de vergelijking en studie van handschriften, een latere toevoeging te zijn, die de geneeskracht van het water zoekt te verklaren.

Overblijfsel van de vijver, met informatiepaneel daarbij (2016).

Bron

Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar op Joh. 5:2.