Bethfage

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Bethfagé)

Bethfagé, ook geschreven Beth-fage of Betfage, was een dorpje bij de Olijfberg, vlak bij Bethanië.

Mt 21:1 En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren, ... (TELOS):

Ligging van Bethfagé

Woord. Het strongnummer is G967. Het Griekse woord in de grondtekst van het Nieuwe Testament is βηθφαγη, Bethphage (klemtoon op de laatste lettergreep -ge) en betekent "huis van onrijpe vijgen"[1]., "huis van de kleine, onrijpe vijgen"[2]. Het woord is van Aramese oorsprong (בֵּית־פַּגֵּא)en komt 3x voor in het Nieuwe Testament.

Ligging. Het dorpje lag bij de Olijfberg.

Mt 21:1 En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren, ... (TELOS):

Het vlek lag 1,5 km van Jeruzalem verwijderd, volgens sommigen[2] ten oosten van Bethanië. Jezus' opdracht. De Heer Jezus droeg twee discipelen op daar een ezelin en haar veulen te halen. Gezeten op dit lastdier zou hij Jeruzalem binnengaan.

Mt 21:1 En toen zij Jeruzalem naderden en bij Bethfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen en zei tot hen: Mt 21:2 Gaat naar het dorp dat tegenover u ligt, en terstond zult u een ezelin gebonden vinden en een veulen bij haar; maakt ze los en brengt ze Mij. Mt 21:3 En als iemand u iets zegt, dan moet u zeggen: De Heer heeft ze nodig, en terstond zal hij ze zenden. Mt 21:4 Dit nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet, die zei: Mt 21:5 ‘Zegt aan de dochter van Sion: Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier’. Mt 21:6 Nadat de discipelen nu waren heengegaan en hadden gedaan zoals Jezus hun had opgedragen, Mt 21:7 brachten zij de ezelin en het veulen en legden hun kleren daarop, en Hij ging erop zitten. (TELOS)

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. 2,0 2,1 Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.