Bijbels Beraad Man Vrouw

Uit Christipedia

Het Bijbels Beraad Man/Vrouw of Bijbels Beraad M/V "is een breed interkerkelijk platform dat staat voor de Bijbelse visie op man, vrouw, huwelijk en seksualiteit."[1]

Ontstaan. Het beraad is opgericht op 10 december 2020.

Aanleiding. Aanmelding is de opmars van ideologisch gedreven afwijkingen als de seksualisering van de maatschappij, het feminisme en de lhbtiq-beweging. Deze trends doen ook hun invloed gelden op christelijk erf.

Uitgangspunt. De deelnemers geloven dat de Bijbel het heilige en onfeilbare Woord van God is en daarom ook de uiteindelijke bron en norm voor ons geloof en onze levenswandel. Het traditionele huwelijk van een man en een vrouw is de enig juiste samenstelling van het huwelijk. De seksuele omgang tussen een man en een vrouw is de enige geoorloofde wijze van seksuele omgang tussen mensen.

Doel. De doelstelling van het samenwerkingsverband van predikanten, voorgangers en ouderlingen is: bezinning, kennisvermeerdering en toerusting voor christenen en kerken ten aanzien van de verhouding van man en vrouw, huwelijk en seksualiteit. De toerusting houdt ook in dat christenen weerbaar worden gemaakt en geholpen worden om hun overtuiging uit te dragen in onderwijs, getuigenis en levenswandel.[1]

Werkgroepen. Er zijn werkgroepen rond bijzondere onderwerpen. Bijvoorbeeld de werkgroep Struggel (voorheen Capullo), die homoseksuele gerichtheid (gevoelens) beter bespreekbaar wil maken. Deze werkgroep bestaat uit mannen en vrouwen die zelf ervaring hebben met homoseksuele gevoelens. "Wij willen klaarstaan voor iedereen die vragen heeft rondom dit thema", zegt de werkgroep[2].

Meer informatie

www.BijbelsBeraadMV.nl

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 https://www.bijbelsberaadmv.nl/wie-zijn-wij/. Geraadpleegd 3 jan. 2021
  2. Wie zijn wij, op: Struggel.nl. Opgevraagd 30 dec. 2021.