Bijbelse aardrijkskunde

Uit Christipedia

Bijbelse aardrijkskunde is de kennis van de aarde, voorzover die in de Bijbel wordt gegeven, en uit de Bijbel is te verkrijgen.

Overeenkomstig de aard en het doel van de Godsopenbaring, deelt de Bijbel alleen datgene aangaande de aarde mee, wat met de algemene en bijzondere Godsopenbaring in verband staat.

Tot de Bijbelse Aardrijkskunde in de ruimste zin behoort alles wat de Bijbel vermeldt van de hemel en de aarde in het algemeen. Van de landen op de aarde, hun gesteldheid en hun voortbrengselen; van zeeën, bergen enz.

Tot de Bijbelse Aardrijkskunde in engere zin worden gerekend die landen en bijzondere plaatsen, die met de belangrijkste gebeurtenissen van de Bijbelse Geschiedenis zijn verbonden; met name het land van de Bijbel: het land van Israël, het land van Jahweh.

Bron

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 19-21. Hieruit is, onder toestemming, op 20 jan. 2013 tekst gebruikt.