Bijna-doodervaring

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een bijna-doodervaring (afgekort: BDE) is een bewuste ervaring door een persoon die klinisch dood is en daarna weer levend wordt.

Blinden die een bijna-dood-ervaring hebben kunnen mensen en zaken zien die ze anders niet kunnen zien[1]. Een onderzoeker[2] die meer dan 700 mensen met een bijna-doodervaring ondervroeg, vernam van twee blind geboren personen, dat ze kleuren konden zien, maar dat ze niet konden vertellen welke kleuren, omdat zij nooit geleerd hadden kleuren te benoemen. Een van de vrouwen schrok van de kleuren, maar vond ze ook mooi.

Er is een geval bekend van een vrouw die uit haar lichaam trad en een 12-cijferig nummer bovenop een hoog medisch apparaat zag, dat later bleek te kloppen[3].

Sommigen patiënten zeggen dat zij in hun BDE een ontmoeting met de Heer Jezus hebben gehad.

Gevallen

  • Mark McDonough: https://www.youtube.com/watch?v=sv0ZPnXU-9E. Als tiener liep hij brandwonden op; meer dan 65 procent van zijn huid was verband. Tijdens een lang en pijnlijk herstel werd zijn aarzelend geloof in God versterkt door een opmerkelijke bijna-doodervaring. Daarna besloot plastisch chirurg te streven om de lijdenden te helpen.
  • Ian McCormack: https://www.youtube.com/watch?v=qrpVNjySPok. Door beten van kubuskwallen kwam hij op het randje van de dood. Hij heeft een ontmoeting met God, die zijn leven verandert en hem tot volgeling van Jezus maakt.
  • Richard Cole: https://www.youtube.com/watch?v=UAnySx2lHC8. Hij was geen gelovige. Hij vertelt een ontmoeting met God te hebben gehad. Hij mocht Hem niet zien. De ontmoeting veranderde zijn leven en hij werd een volgeling van Jezus.

Paulus een bijna-doodervaring?

Er is geopperd dat de apostel Paulus een bijna-doodervaring heeft meegemaakt. Deze gedachte is gegrond op de volgende verzen:

Hnd 14:19 Er kwamen echter Joden van Antiochie en Iconium, en zij overreedden de menigten, stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was.    Hnd 14:20  Toen de discipelen hem echter omringden, stond hij op en ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. (Telos)

2Co 12:1  Er moet geroemd worden; het is wel niet nuttig voor mij, maar ik zal komen tot gezichten en openbaringen van de Heer.  2Co 12:2  Ik weet van een mens in Christus, veertien jaren geleden, (of het was in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het) zo iemand, die werd opgenomen tot in de derde hemel.  2Co 12:3  En ik weet van zo’n mens (of het was in het lichaam of zonder het lichaam, weet ik niet, God weet het)  2Co 12:4  dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.  2Co 12:5  Over zo iemand zal ik roemen; maar over mijzelf zal ik niet roemen, tenzij in mijn zwakheden. (Telos)

De veertien jaren geleden (2 Cor 12:2) zou ongeveer uitkomen op de tijd van het voorval dat Hand. 14 verhaalt.

Tegen de gedachte dat de apostel een BDE heeft gehad, kan worden aangevoerd[4]: 1. het is niet zeker dat Paulus een BDE heeft gehad; 2. als Paulus een BDE heeft gehad, is het niet zeker dat zulks in Hand. 14 gebeurde; 3. het is waarschijnlijk, maar niet zeker, dat Paulus in 2 Cor.12:1 met "een mens in Christus" verhullend over zichzelf spreekt in plaats van over een ander mens.

Beoordeling

Dankzij de Bijbel weten wij dat de mens een ziel of geest heeft, die uit het stoffelijke lichaam kan gaan en los van dat lichaam kan bestaan en waarnemen. Een ontmoeting met de Heer, een engel of demon is niet onmogelijk.

Mensen die niet aan een hiernamaals, een bewust bestaan na de dood geloven, kunnen door de studie van bijna-doodervaringen op andere gedachten komen. Tot zulke ongelovigen of sceptici zegt Gary Habermas: "Als er leven na de dood is, speel je Russisch roulette, als je het niet nagaat en je afvraagt 'Wat betekent dit voor mij'."[3] Habermas kent een scepticus die door de studie van BDE uiteindelijk ging geloven aan de opstanding van Jezus Christus.

Bijna-doodervaringen zijn echter niet zo betrouwbaar als het geschreven woord van God. Als iemand zegt iets te hebben meegemaakt in de bijna-doodervaring en het is strijdig met Gods Woord, dan mogen wij er geen geloof aan hechten.

Meer informatie

W.C. van Dam, Doden sterven niet. Kampen: Kok, 1980. Pagina's: 107. Christelijke beschouwing.

Janice Miner Holden (red.), Bruce Greyson  (red.), Debbie James (red.), The Handbook of Near-Death Experiences: Thirty Years of Investigation. Praeger, 2e druk, 2009. Pagina's: 316. Wetenschappelijke behandeling door meerdere schrijvers. De meeste van de 11 studies zijn gebaseerd op voordrachten op een wetenschappelijke conferentie in de herfst van 2006 in Houston, Texas.

Voetnoten

  1. What has happened to blind people who have a near-death experience? Youtube.com: John Ankerberg Show, 9 apr. 2021. Duur: 3 min. 3 sec. Gary Habermas, voorzitter van de afdeling Filosofie van de Liberty University in de VS, beschrijft twee gevallen van blinden met een visuele ervaring terwijl ze klinisch dood zijn.
  2. David W. Suich: "Of the 700+ testimonies that I've heard during my research, two were from people who were blind since birth. They said they could see colors, but interestingly they could not say which colors they saw because they never learned which colors go with which names. The blind woman said she was terrified at first when she could see for the first time, but it was also beautiful at the same time." Bron: reactie op de video van de John Ankerberg Show.
  3. 3,0 3,1 How do skeptics react to reported near-death experiences? Youtube.com: John Ankerberg Show, 23 apr. 2021. Duur: 3 min. 18 sec. Vraaggesprek met Gary Habermas.
  4. Vgl. Do near-death experiences change the person’s perspective of death? Youtube.com: John Ankerberg Show, 19 apr. 2021. Duur: 2 min. 48 sec. Vraaggesprek van gastheer John Ankerberg met Gary Habermas.