Brief aan Diognetus

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Diognetus was een voornaam heiden, aan wie, vermoedelijk in de 2de eeuw na Christus, een brief werd geschreven voor een onbekende christen. Deze voert een krachtig pleidooi voor de christelijke godsdienst. Hier volgt een gedeelte uit de brief:

"Het verschil tussen christenen en andere mensen ligt niet in nationaliteit, taal of gewoonten. Christenen wonen niet apart, spreken niet een speciaal dialect, houden er geen afwijkende levensstijl op na. Hun leer is niet het product van het onderzoekende verstand; zij zijn niet, zoals anderen, aanhangers van een filosofische school. 

Al naar dat het lot dat bepaald heeft, wonen ze in Griekse of andere steden. Daar volgen zij, wat kleding, voedsel en dergelijke dingen betreft, de plaatselijke gebruiken. Maar tegelijkertijd vertoont hun gemeenschap verrassende en ongewone trekken. In hun geboorteland leven zij als vreemdelingen. Als burgers in hun eigen stad ondergaan zij toch hetzelfde als wat buitenstaanders ondergaan. In den vreemde gedragen zij zich alsof zij er thuis zijn, thuis alsof zij er vreemd zijn. Net als andere mensen trouwen zij en krijgen zij kinderen; alleen leggen zij die niet te vondeling. Wél delen zij met iedereen hun tafel, maar níet hun bed. Hoewel zij leven ín het vlees, leven zij niet náár het vlees. Hun dagen brengen zij op aarde door als burgers van het hemelrijk. Zij houden zich aan de voorgeschreven wetten, maar overtreffen die nog. Zij houden van alle mensen en worden door allen vervolgd. Zonder dat men hen begrijpt, worden zij veroordeeld. Maar hoewel zij de dood moeten ondergaan, winnen zij het leven. Zij zijn arm, maar slagen erin velen rijk te maken. Van alles komen zij te kort en toch kennen zij overvloed. Zij worden gesmaad, maar juist de smaad doet hun eer toenemen. Zij blijven rein, ook al worden zij zwart gemaakt. Als zij bespot worden, zegenen zij. Wanneer zij smadelijk behandeld worden blijven zij toch de anderen met respect bejegenen. Terwijl zij goeddoen worden zij als boosdoeners gestraft. Ook als zij gestraft worden, verheugen zij zich alsof zij nieuw leven ontvangen. Door de joden worden zij als ketters behandeld, door de Grieken vervolgd. Toch weet niemand een gegronde reden voor deze haat. 

Samengevat: wat de ziel voor het lichaam is, zijn de christenen voor de wereld. De ziel heeft zich door alle delen van het lichaam verspreid; zo bevinden de christenen zich in alle steden van de wereld. Hoewel de ziel zich in het lichaam bevindt, behoort zij er niet toe. Zo zijn de christenen ín de wereld, zonder ván de wereld te zijn!"