Brief van Paulus aan de Romeinen/Onderwerpen

Uit Christipedia

Onderwerpen uit het Bijbelboek Brief van Paulus aan de Romeinen worden hier behandeld, in alfabetische volgorde.

Abraham

Voorbeeld van:

  • gerechtigheid van het geloof
  • in onbesneden staat gerechtvaardigd
  • ontvanger van een heerlijke belofte

Evangelie

Gods kracht tot behoudenis. Voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood. 1:16

Auteur: God, 1:2

Inhoud:

  • Aangaande Gods Zoon, 1:3. Punten: afkomst: zoon van David, 1:4 – Goddelijkheid, 1:4 – Uit de doden opgestaan, 1:4
  • Gerechtigheid van God: op grond van geloof, 1:17. Tot geloof, 1:17

Beloofd, voorzegd in het Oude Testament: 1:2, 1:17.

Geloven

Versus werken.

Geloof “opdat het naar genade zou zijn” (4:16)

In wie geloven? In Hem die de heer Jezus uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.