Bron Rogel

Uit Christipedia

De bron Rogel (= bron van de volder), de bron van Rogel, de fontein van Rogel, of En-rogel, was een bron bij Jeruzalem.

De bron lag ten zuidoosten van Jeruzalem, op de grens van Juda en Benjamin. Uit de bron stroomde voortdurend water naar de put/vijver van Siloam.

De Hebreeuwse naam is Eyn Rogel. Het Strongnummer is 05883. De naam komt 4x voor in het Oude Testament. De betekenis is "bron van de volder" of "bron van de voller". De Engelse naam is: Enrogel, En-rogel, Ein Rogel.

Ligging van de bron Rogel (Engels: En-rogel)
Dubbele foto, ca. 1870 gemaakt.
Bij de bron Rogel was een steen genaamd Zoheleth (= slang). Davids zoon Adonia bereidde daar een offermaaltijd.
1Kon 1:9 Adonia slachtte schapen, runderen en gemest vee bij de steen Zoheleth, die bij de bron Rogel ligt. Al zijn broers, de zonen van de koning, en alle mannen van Juda, de dienaren van de koning, nodigde hij uit. (HSV)
Ook daarin volgde hij de opstand van Absalom, dat hij zijn werk met een plechtig offermaal wilde beginnen, en zich bij die gelegenheid tot koning doen uitroepen[1].

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 1 Kon. 1:9.