CAMA

Uit Christipedia

CAMA (Christian And Missionary Alliance) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met een kantoor in Nederland.

Geschiedenis 

A.B. Simpson

De zendingsorganisatie Christian And Missionary Alliance (www.cmalliance.org) ontstond in de 19e eeuw onder leiding van ds. A.B. Simpson, predikant in de Presbyteriaanse kerk in New York. Hij kreeg het verlangen om mensen aan de rand van de samenleving te bereiken. Zijn visie was gebruik te maken van de inzet van leken om ‘de hele bijbel naar de hele wereld te brengen.’ In 1884 vertrokken de eerste zendingswerkers naar Kongo. Inmiddels is CAMA in tientallen landen in de hele wereld actief. De organisatie heeft steeds het belang benadrukt van het stichten van zelfstandige kerken die onafhankelijk van zendingswerkers kunnen functioneren.

CAMA in Nederland

Könneman

Grondleggers van CAMA in Nederland (www.camazending.nl) zijn ds. Willem Könemann en zijn vrouw. Zij werden in 1937 vanuit Amerika uitgezonden naar Lombok, Indonesië. Door het verblijf in Japanse gevangenkampen tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de gezondheid van het gezin zozeer achteruit dat de familie Könemann in 1950 voorgoed naar Nederland terugkeerde. Ds. Könemann werd gevraagd om CAMA in Nederland te vertegenwoordigen en zendingskandidaten te werven. In 1953 werd de eerste zendingswerker vanuit Nederland uitgezonden. In het begin werden voornamelijk onderwijzers en onderwijzeressen uitgezonden naar het toenmalige Papoea Nieuw Guinea. Sindsdien zijn meer dan honderd Nederlanders uitgezonden over de hele wereld. Momenteel is CAMA een onafhankelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie met een kantoor in Maarn.

Activiteiten

De Nederlandse CAMA-werkers zijn betrokken bij een scala aan werkzaamheden op het gebied van evangelisatie, onderwijs, nood- en ontwikkelingshulp (www.camaservices.org) en medisch werk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kerken die uit het zendingswerk zijn ontstaan. Deze zijn wereldwijd met elkaar verbonden in de AWF, de Alliance World Fellowship (www.awf.nu).