Cassianus van Imola

Uit Christipedia

Cassianus (ca. 240[1] - ca. 304), ook geschreven Kassianus, was een onderwijzer in de Noord-Italiaanse stad Imola, waar hij als martelaar is gestorven ten tijde van de tiende vervolging der christenen onder keizer Diocletianus.

Martelaarschap van Cassianus van Imola door Innocenzo di Pietro Francucci da Imola (ca. 1500).

Omdat hij weigerde de afgoden te offeren, werd hij naakt, de handen op de rug gebonden, door de rechter aan zijn leerlingen overgegeven. Zij, die tijdens de lessen strenge lijfstraffen van hun meester hadden ontvangen, staken hem met scherpe priemen, ijzeren stiften, waarmee zij in tafels van was de letters leerden griffelen. Uitgelaten, onder grote spot staken zij hun meester over zijn gehele lichaam.

Het bericht van zijn martelaarschap is overgeleverd door de christelijke dichter Prudentius (gestorven na 405). In Imola zag hij een schilderij waarop het martelaarschap van Cassianus stond afgebeeld. Naar aanleiding daarvan schrijft hij onder meer[2]:
Men kleedde hem volkomen naakt uit voor een troep van tweehonderd leerlingen. Een stel sloeg hem op zijn hoofd en in zijn gezicht met hun leitjes net zo lang tot de dingen braken. Anderen staken hem met hun pennen, sneden ermee zijn vlees aan repen en pitten hele hompen uit zijn huid. Sommigen hadden er plezier in om hun huiswerk op zijn huid te krassen.
Zo werd hij onder zware pijnigingen ter dood gebracht.

Meer informatie

Cassianus van Imola, nl.wikipedia.org

Cassianus van Imola, Heiligen.net.

Bron

Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881.  Tekst van blz. 42 is onder wijziging verwerkt. Online: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/haemstedius-martelaren.htm.

Voetnoten