Klauda

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Cauda)

Klauda, Clauda, Cauda of Kauda is een klein eiland ten zuidwesten van Kreta. Onder dat eiland voer het schip dat de apostel Paulus naar Rome bracht. Het wordt genoemd in Hand. 27:16.

Het eilandje Gavdos

Klauda is het huidige Γαύδος, Gavdos of Gaudos. Een andere (Italiaanse) naam is Gozo of Gozzo. De Venetianen noemden het Gotzo, waarschijnlijk naar het Maltese eiland Gozo. Andere namen en spellingen waren Claudanesa, Gaudonesi, CavdosClavdos en Clavdi.

Het Griekse eilandje is ruim 32 vierkante km groot en ligt 36 km[1] ten zuiden van Kreta, bijna recht onder Fenix (Phoenix). Het is het zuidelijkste punt van Europa en ligt in de Libische Zee. In 2011 woonden er 150 mensen.

Het eiland Klauda wordt in de Bijbel genoemd in Hand. 27:16. Het Griekse woord is Κλαυδα, Klauda. Een andere lezing luidt Καύδα, Kauda. Het strongnummer is G2802. De betekenis is "kreupel"[2].

Lukas beschrijft in Hand. 27 de reis van Paulus als gevangene naar Rome per schip. Bij het eiland Kreta komen ze in een storm terecht. Daardoor komen ze in de buurt van het eilandje Cauda (Klauda).

Hnd 27:12 En daar de haven ongeschikt was om te overwinteren, gaven de meesten de raad vandaar weg te varen om zo mogelijk Fenix te bereiken, een haven van Kreta, die uitkijkt op het zuidwesten en op het noordwesten, en daar te overwinteren.
Hnd 27:13 En toen er een zachte zuidenwind opstak, meenden zij hun voornemen te hebben bereikt, en na het anker te hebben gelicht voeren zij dicht langs de kust van Kreta.
Hnd 27:14 Niet lang daarna echter sloeg vanaf het eiland een stormwind neer, Euraquilo geheten.
Hnd 27:16 Toen wij nu onder een eilandje, Cauda geheten, doorliepen, waren wij met moeite in staat de sloep machtig te worden;
Hnd 27:15 En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en lieten ons drijven.
Hnd 27:17 en na haar te hebben opgehaald namen zij voorzorgsmaatregelen door het schip te ondergorden, en daar zij bang waren op de Syrtis te worden geworpen, haalden zij het tuig neer en lieten zich zo drijven.
(TELOS)

Het schip dreef in de nabijheid van het eilandje. De mannen konden nauwelijks de sloep meester worden, die achter aan het schip was vastgemaakt en op sleeptouw was meegetrokken toen zij met een zachte wind vertrokken waren; zij konden die met moeite dichterbij trekken om die niet in de storm te verliezen, maar in geval van nood gereed te hebben. De sloep werd bij naderende storm binnengehaald om te voorkomen dat zij tegen het schip aansloeg. Lucas spreekt van ‘wij’ in onderscheid van het ‘zij in de versen 17-18. Zou hij meegeholpen hebben?

De vaart van het schip langs Klauda. Het eilandje ligt recht onder Fenix.
Paulus' reis naar Rome.


In de Byzantijnse tijd woonden er redelijk veel mensen op het eiland. In de Venetiaanse periode raakte het echter verlaten, waarna Gavdos een bolwerk van piraten werd.

Meer informatie

Artikel Gavdos op Wikipedia.nl

Bronnen

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hand. 27:16. Hiervan is enige tekst verwerkt op 18 april 2016.

Artikel Gavdos op Wikipedia.nl. Enige tekst hiervan is verwerkt op 18 april 2016.

Voetnoten

  1. Het Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia, heeft 'ca. 40 km'.
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.