Fenix

Uit Christipedia

Fenix of Feniks of Phoenix was een haven aan de zuidkust van het eiland Kreta. Lucas noemt de haven in zijn beschrijving van Paulus' reis naar Rome (Hand. 27:12).

Mogelijke ligging van Fenix (Eng. Phoenix) op Kreta

De Engelse King James vertaling heeft 'Phenice'. In het Duits luidt de naam Phönix en in het Frans Phénix. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is φοινιξ, Phoinix, en betekent 'palmboom'[1], 'purpur'[2] of 'door Feniciérs gesticht'[2]. Het strongnummer is G5405. De geografische eigennaam komt in de Bijbel alleen voor in Hand. 27:12.

Hnd 27:12 En daar de haven ongeschikt was om te overwinteren, gaven de meesten de raad vandaar weg te varen om zo mogelijk Fenix te bereiken, een haven van Kreta, die uitkijkt op het zuidwesten en op het noordwesten, en daar te overwinteren. Hnd 27:13 En toen er een zachte zuidenwind opstak, meenden zij hun voornemen te hebben bereikt, en na het anker te hebben gelicht voeren zij dicht langs de kust van Kreta. Hnd 27:14 Niet lang daarna echter sloeg vanaf het eiland een stormwind neer, Euraquilo geheten. (Telos)

Schone Havens achtte men ongeschikt om te overwinteren (vers 12). Fenix zou een gunstiger liggen, een plaats die open ligt naar het zuidwesten en noordwesten (vers 12) en geen gevaar voor stormen uit het noorden en oosten vormt.

Mogelijke ligging van Fenix.

De ligging van Fenix is onzeker. Misschien is de haven identiek met de huidige Fineka-baai[3] (Eng. Phineka bay) aan de zuidkust, ten oosten van de plaats Loutro (Eng. Lutro). De Fineka-baai ligt ongeveer 80 km van Schone Havens verwijderd. Zie kaart:

Vermoedelijke ligging van haven Fenix (Phoenix) ten westen van de haven van Loutro (Porto Lutro). Klik op de kaart op in te zoomen.

Een andere hypothese[4] is dat 'een haven van Kreta' (vers 12) geen haven op Kreta betekent, maar een haven voor het vervoer over zee van en naar Kreta, waarschijnlijk de haven van Phoinikus op het zuidelijke puntje van Messinia. Dit is de meest westelijke van de drie zuidelijke puntjes van het grootste Griekse schiereiland Peloponnesos.

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. 2,0 2,1 Het Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Noemt drie mogelijke betekenissen: 'door de Feniciërs gesticht', 'Palm' en 'Purper'. De Feniciërs waren zeevaarders, die vele steden stichtten.
  3. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987.
  4. D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (Importantia), noemt Phoenix "een stad en haven aan de zuidwestkust van de Pelopponesus, maar beslist niet aan de zuidkust van het eiland Kreta, zoals de Roomse overlevering wil". Ook het Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia, hangt de hypothese aan.