Celibaat

Uit Christipedia

Celibaat, ook geschreven coelibaat, is de zelf verkozen blijvend ongehuwde staat. 

Wie voor deze weg kiest leeft celibatair. Het woord Celibaat komt van het Latijns caelebs of coelebs (= ongehuwd).

Aangezien seksuele omgang enkel binnen het huwelijk toegelaten is, houdt het celibaat volledige seksuele onthouding in.

Voordeel. Het voordeel van de ongehuwde staat is, dat deze ons in de gelegenheid stelt onze zorg te wijden aan de dingen van de Heer.

1Co 7:32  En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongetrouwde wijdt zijn zorg aan de dingen van de Heer, hoe hij de Heer zal behagen; 1Co 7:33  maar de getrouwde wijdt zijn zorg aan de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. 1Co 7:34  Er is ook onderscheid tussen de vrouw en de maagd. De ongetrouwde wijdt haar zorg aan de dingen van de Heer om heilig te zijn, zowel naar het lichaam als naar de geest; maar de getrouwde wijdt haar zorg aan de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen. 1Co 7:35  En dit zeg ik tot uw eigen nut; niet om een strik over u te werpen, maar ter wille van de welvoeglijkheid, en om u te doen blijven bij de Heer, zonder afgetrokken te worden. (Telos)

In de Rooms-Katholieke Kerk worden in de regel alleen mannen tot het priesterschap toegelaten die bij hun wijding tot diaken de gelofte hebben afgelegd om ongehuwd te blijven.

Celibaatsplicht

In de Rooms-Katholieke Kerk moeten priesters en kloosterlingen ongehuwd blijven. De reden is ongehuwden God kunnen dienen met een "onverdeeld hart". In 1139 kwam er een algemeen verbod op het wijden van getrouwde priesters. Hun vrouwen werden nadien consequent aangemerkt als 'concubines' of 'hoeren'.

Het celibaat is echter geen Goddelijke inzetting. De hoogste rooms-katholieke geestelijke in het Verenigd Koninkrijk heeft dat in 2013 bevestigd[1]. De Reformatie wees het celibaat af.

Het gaat tegen de goede leer in om een groep gelovigen, in het bijzonder hen die zich aan God toewijden, te verplichten ongehuwd door het leven te gaan.

1Ti 4:1 De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen 1Ti 4:2 die in huichelarij leugen spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. 1Ti 4:3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden, dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen. 1Ti 4:4 Want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen, 1Ti 4:5 want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. 1Ti 4:6 Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die je nauwkeurig hebt nagevolgd. 1Ti 4:7 Verwerp echter de ongoddelijke oude-vrouwen-fabels. Oefen je echter in de godsvrucht. (TELOS)

1Co 7:28 Maar ook al trouwt u, u zondigt niet; en al trouwt de maagd, zij zondigt niet. (TELOS)

Het onderhouden van de celibaatsplicht is moeilijk en voor velen ondoenlijk. Een onderzoek onder ruim achthonderd Poolse priesters wees uit dat een op de drie vrijblijvende seks heeft gehad met gemeenteleden, dat 12 procent van de priesters met een vrouw samenleeft en dat ruim de helft van de priesters graag een gezin zou stichten (2009)[2]. Volgens een Schotse kardinaal is het overduidelijk dat veel priesters moeite hebben met een celibatair leven[3]. Volgens Gods Woord is het beter te trouwen dan van begeerte te branden.

1Co 7:8 Maar tot de ongetrouwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ook ik. 1Co 7:9 Maar als zij zich niet kunnen onthouden, laten zij trouwen; want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. (TELOS)

Volgens de Schrift is elke gelovige in beginsel een priester. Elke gelovige kan zijn priesterschap uitoefenen in gehuwde of ongehuwde staat.

Meer informatie

Oostenrijkse priester verlaat kerk vanwege celibaat en liefde voor een vrouw, op: CIP.nl, nieuwsbericht van 19 jan. 2022.

Voetnoten

  1. Dat stelt de Schotse kardinaal Keith O’Brien, zie Schotse kardinaal bepleit afschaffen celibaat in Rooms-Katholieke Kerk, nieuwsartikel op RefDag.nl, 22 feb. 2013
  2. Volgens een nieuwsbericht uit 2009. 
  3. Zie Schotse kardinaal bepleit afschaffen celibaat in Rooms-Katholieke Kerk, nieuwsartikel op RefDag.nl, 22 feb. 2013