Chalcedon

Uit Christipedia

Chalcedon of chalcedoon is een halfedelsteen en een variëteit van het mineraal kwarts. De kleur is bijna wit tot lichtblauw of duifblauw, vaak met strepen. Chalcedon versiert het derde muurfundament van het hemelse Jeruzalem (Opb. 21:19).

Woord. De naam is de Latijnse vorm van het Griekse chalkedoon (χαλκηδών). In de Bijbel komt het 1x voor, in Opb. 21:19. Het Strongnummer is 5472.

Steen. Chalcedon is een menging van de mineralen kwarts en moganiet. In de moderne mineralenkunde (mineralogie) wordt het begrip chalcedon enger gedefinieerd dan het vroeger gebruikt werd. Vroeger werd het gebruikt voor allerlei vormen van microkristallijn of fijnkristallijn kwarts.  

Kleur. Chalcedon heeft een melkachtig-grijzige kleur en wolken blauw, geel of paars[1]. De steen wordt ook gevonden in de kleuren appelgroen (chrysopraas genoemd), roze, rood (variëteit carneool), bruin (sarder genoemd) en koperkleur, of als agaat (diverse kleuren, smalle bandering). Volgens de bijbelverklaring van Patrik, Polus en Wels (PPW) is chalcedon van een donker grauwe kleur, gewolkt met blauw, geel of purper. Volgens dit commentaar is de beste chalcedon die welke iets heeft van bleek blauw. De chalcedon gelijkt (zo PPW) zeer naar de gewone agaat; en het Hebreeuwse woord cadcod wordt door "agaat" vertaald (zo PPW). Een andere commentator, vermeld in PPW, zegt: „van kleur als vuur, omtrent chalcedon gevonden“.

Beeldjes. In de oudheid werden beeldjes van weergoden gesneden uit chalcedoon.

Schrift

Chalcedon wordt genoemd als edelgesteente waarmee het derde fundament van het hemelse Jeruzalem is versierd.

Opb 21:18 En de bouwstof van haar muur was jaspis; en de stad was zuiver goud, aan zuiver glas gelijk. Opb 21:19 De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, Opb 21:20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. (TELOS)

Bron

Artikel Chalcedoon, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is verwerkt op 8 sept. 2017

Artikel Chalcedon (Mineral), de.wikipedia.org.

Meer informatie

Artikel Chalcedoon, nl.wikipedia.org.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.