Charlie Charlie Challenge

Uit Christipedia

Charlie Charlie Challenge (CCC) is een occult spel dat een vorm van dodenbezwering is, waarbij men in contact poog te komen met een geest van Charlie. Sommigen zeggen dat dit de geest van een overleden jongen uit Mexico is. In feite stelt men zich open voor contact met een bedrieglijke boze geest (demon).

CCC is verwant aan glaasje draaien en het Ouija-bord.

Het spel gaat als volgt. Op een stuk papier dat in vieren is gedeeld, met twee ja-vakken en twee nee-vakken, worden twee potloden kruiselings op elkaar gelegd. Dan roept men de geest van Charlie aan en stelt men hem vragen. Vervolgens wacht men op antwoorden. De antwoorden worden gegeven door de beweging van de potloden, hetzij in de richting van ja, hetzij in de richting van nee.

Jonge mensen kunnen door nieuwsgierigheid en sensatielust in het spel worden getrokken.

Dit soort dingen heeft God uitdrukkelijk verboden. In het Oude Testament, in Deuteronomium 18:10-12 staat:

De 18:10 Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, De 18:11 die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. De 18:12 Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. … (HSV)

Door occulte spreuken, rituelen en spellen kunnen we contact krijgen met de onzichtbare wereld van de boze geesten, de kwade, duistere geestenwereld van de duivel. Wie CCC speelt, beweeg zich op occult en dus gevaarlijk terrein. De spelers zullen weliswaar geen verkeerde bedoelingen hebben en het gevolg van het spel is niet altijd onmiddelijk of merkbaar nadelig. Het is echter wel degelijk gevaarlijk en een gruwel in de ogen van God. Het gevaar is dat men een deur opent voor een boze geest en zijn invloed toelaat. Het is daarom noodzakelijk zich ver te houden van zo’n spel.

Efe 4:27 en geeft de duivel geen voet. (NBG51)

Als de potloden bewegen, kan dit een 'natuurlijke oorzaak' hebben: een tafel die niet waterpas staat, beweging van de lucht door ademen, enz. Veel mensen houden CCC voor een onschuldig spel. Wie niet gelooft aan het bestaan van demonen, zal geen waarde hechten aan een waarschuwing voor een mogelijk demonische kracht.

Voor wie er aan meedoet of heeft meegedaan, is er een weg terug. Men moet ermee breken en zijn zonde aan God belijden. Een CCC-speler kan in plaats van de drie C’s van Charlie Charlie Challenge zich veel beter bezighouden met drie B’s: Bijbel, breek met het spel, belijd.

  1. De eerste B is van ‘Bijbel’. Luister in de eerste plaats naar het Woord van God. De Bijbel verbiedt occulte praktijken.
  2. De tweede B is van ‘breken met’. Stop met CCC. Zeg nee en blijf weg als vrienden je uitnodigen.
  3. De derde B is van ”belijden”. Belijd aan God of Jezus dat je de verkeerde weg bent ingegaan. Bij Hem is vergeving. Bid God of Jezus om bevrijding en zuivering. Want de Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij kan de macht van de duivel verbreken. Als je niet vrij van het spel of gevolgen ervan kunt komen, praat er met gelovige vrienden, medegelovigen of ouders over.

Bron

J. IJsselstein, Occultisme, er is een weg terug, RefDag.nl, 10 juni 2015.