Chisleu (maand)

Uit Christipedia

Chisleu, Kisleu of Kisleew is de naam van de negende maand van de Hebreeuwse godsdienstige kalender. De maand komt grotendeels overeen met december.

De naam van de maand komt op twee plaatsen in de Bijbel voor (Neh. 1:1; Zach. 7:1).

Ne 1:1 De woorden van Nehemia, de zoon van Hachalja. Het gebeurde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, toen ik in de burcht Susan was,
Zac 7:1 Het gebeurde in het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand, in [de maand] Chisleu, [dat] het woord van de HEERE tot Zacharia kwam.
Ezr 10:9 Toen kwamen alle mannen van Juda en Benjamin bijeen in Jeruzalem, binnen drie dagen; het was de negende maand, op de twintigste van die maand. Het hele volk zat op het plein van het huis van God, bevend omwille van de zaak en vanwege de vele regen.
(HSV)

De maandnaam wordt buiten de Bijbel genoemd in 1 Makk. 1:57; 4:59; 2 Makk. 1: 9, 18; 10: 5.

In het Assyrisch heet de maand: Ki-schi-li-vu of of Ku-schal-lu.