Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Uit Christipedia

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijke politieke partij in Nederland. In het politieke spectrum is de ligging van de partij centrumrechts. De Bijbel wordt bij politieke stellingnamen niet aangehaald, maar is wel een bron van inspiratie voor individuele leden. Kernwaarden zijn: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Het CDA ontstond in 1980 uit een fusie van drie oude christelijke partijen, de Christelijk-Historische Unie (CHU), de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Katholieke Volkspartij (KVP), die 'de drie grote confessionele partijen' werden genoemd.

Het ledental van het CDA is in dertig jaar tijd  teruggelopen van ruim 162 duizend in 1980 tot ruim 67 duizend in 2010. Het aantal zetels in de 2e kamer liep in 30 jaar terug van 48 (in 1981) tot 21 (in 2010).

Van de drie christelijke politieke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP, heeft het CDA het minst een duidelijke christelijke belijdenis.

Het CDA heeft / had enkele bewindslieden in het kabinet die een homoseksuele relatie hadden[1].

Meer informatie

Artikel Christen-Democratisch Appèl op Wikipedia.

Voetnoot

  1. Ministers Jan Kees de Jager, Joop Wijn en Gerda Verburg. Deze namen werden genoemd in een nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep, 7 mei 2011.