Christian Medical Fellowship Nederland

Uit Christipedia

Christian Medical Fellowship Nederland (CMF Nederland) is een Nederlandse vereniging van "artsen en geneeskundestudenten die vanuit hun christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen vorm willen geven"[1].

Grondslag. "De grondslag van de vereniging is Gods openbaring in Christus, zoals deze in de Bijbel tot ons komt."[2]

Visie. "De visie van de vereniging is, dat het geloof in Jezus Christus inspiratiebron is voor de persoon en het werk van de arts."[2]

Missie. "De missie van de vereniging is haar leden door middel van onderlinge ontmoeting, bezinning en verdieping toe te rusten om zowel in hun beroep als daarbuiten aan haar visie inhoud te geven. De vereniging ziet het ook als haar missie om te participeren in de internationale christelijke medische gemeenschap."[2]

Tijdschrift. CMF-Nederland geeft het kwartaaltijdschrift IDDG ('In Dienst der Genezing') uit. In december 2012 had dit een oplage van 700 exemplaren[2].

Meer informatie

CMF-NEderland.nl. Website van de vereniging.

Voetnoten

  1. Bron: CMF-Nederland.nl, geraadpleegd 9 okt. 2020.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 IDDG, december 2012, blz. 2