Cijns

Uit Christipedia

Cijns is schatting, belasting.

Het woord komt van het Latijnse census = schatting van vermogen. Het meervoud is cijnzen.

De Perzische koning Arthahsasta liet in een bevelschrift weten:

Ezr 7:24 Ook laten wij ulieden weten, aangaande alle priesteren en Levieten, zangers, poortiers, Nethinim en dienaars van het huis dezes Gods, dat men den cijns, ouden impost en tol hun niet zal vermogen op te leggen. (SV)

In de Herziene Statenvertaling:

Ezr 7:24 Wij geven u ook te kennen met betrekking tot alle priesters en Levieten, zangers, poortwachters, tempeldienaren en dienaren van het huis van deze God, dat het niet toegestaan is hun belasting, heffingen of tol op te leggen. (HSV)

Zie ook

Impost

Meer informatie

Cijns, nl.wikipedia.nl