Coïntha van Alexandrië

Uit Christipedia

Coïntha (of Quintavan Alexandrië was omwille van het geloof in Christus een bloedmartelares in het 3e-eeuwse Alexandrië, een stad in Egypte.

Zij was een edele en gelovige vrouw. Volgens sommigen echter was zij een dienstmeisje. Men bracht haar in een afgodstempel, plaatste haar voor de goden en dwong haar om die te vereren. Maar, toen zij met verfoeiing van de afgoderij, zich daarvan afkeerde, bonden zij haar voeten samen, en sleepten haar aan de staart van een paard door de straten van Alexandrië, geselden haar met roeden, en drukten haar naakte lichaam tegen draaiende molenstenen.

Toen zij haar lang genoeg gesleept, geslagen, gemarteld en door geselslagen haar lichaam vaneen gereten en verscheurd hadden, en zij onder dit alles bijna bezweken was, trokken zij naar de voorstad, waar zij haar met stenen wierpen en daarmee bedekten.

Aldus kwam zij in 250 n.C. om tijdens de vervolging van christenen onder de Romeinse keizer Decius, die regeerde van 249 – 251 n.C. Het was de zevende vervolging van christenen in het Romeinse rijk.

Bronnen

Adrianus Haemstede, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881. Online: http://www.iclnet.org/pub/resources/...martelaren.htm. Hieraan is op 6 juli 2014 tekst ontleend en verwerkt.

Coïntha van Alexandrië, artikel op Heiligen.net, geraadpleegd 6 juli 2014.