Conflict

Uit Christipedia

Een conflict is een botsing, ruzie, geschil, strijd tussen enkelingen of groepen mensen of zelfs binnen een enkel mens (innerlijk conflict, gewetensconflict) en/of de toestand van onvrede die uit de botsing voortvloeit.

Bij een innerlijk conflict botsen tegenstrijdige gevoelens of strevingen in een individu. Wij beperken ons in dit lemma tot grote conflicten tussen groepen mensen.

Het Heidelbergse Instituut voor Internationaal Conflictonderzoek telde in 2013 in totaal 414 conflicten[1]. Daarvan gingen er 45 gepaard met veel geweld.

Een oorlog is een bijzonder conflict. Een oorlog is een conflict dat zich onderscheidt door de militaire middelen die worden ingezet en de gevolgen van het conflict voor mensen, zoals aantallen doden en vluchtelingenstromen. In 2013 waren alle oorlogen interne conflicten.

Het aantal gewelddadige confrontaties tussen landen bedroeg 8 in 2012. In 2013 waren het er 11. In dat jaar waren onder andere Pakistan en India met elkaar slaags, evenals als Israël en Syrië. Die botsingen waren echter niet hevig genoeg om ze een oorlog te noemen.

Meer informatie

Heidelberger Institut für Internationale Konflikforschung: http://www.hiik.de/

Zie ook

Bron 

Art. ‘Meer oorlogen in 2013’ nieuwsbericht op RefDag.nl, 25 feb. 2014.

Voetnoot

  1. Meer oorlogen in 2013’ nieuwsbericht op RefDag.nl, 25 feb. 2014.