Cyprus

Uit Christipedia
Cyprus is een groot eiland in de Middellandse Zee, tegenover de kusten van Syrië en Cilicië. "Cyprus" is ook de naam van een welriekende struik of boom.
Paulus eerste zendingsreis-Access Foundation.jpg

Het gezelschap van de apostel Paulus kwam op het eiland tijdens zijn eerste zendingsreis.

Hnd 13:4 Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, kwamen in Seleucie en voeren vandaar af naar Cyprus. Hnd 13:5 En toen zij in Salamis kwamen, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden; zij nu hadden ook Johannes als dienaar. Hnd 13:6 Toen zij nu het hele eiland waren doorgegaan tot Pafos toe, vonden zij een man, een tovenaar, een valse profeet, een Jood wiens naam Barjezus was; (TELOS)
Van Pafos voeren zij af.
Hnd 13:13 Het gezelschap van Paulus nu voer af van Pafos en kwam in Perge in Pamfylie; ... (TELOS)
Het noorden van Cyprus wordt sinds 1974 door Turkije illegaal bezet. Turkije weigert (anno 2010) de relaties met het Griekse deel te normaliseren en blokkeert elke toenadering van de Griekse en Turkse gemeenschappen op Cyprus. 

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Cyprus' is op 14 feb. 2018 verwerkt.