Dakloze

Uit Christipedia

Een dakloze (in België ook naar het Frans clochard genoemd) is, volgens de letterlijke betekenis van het woord, iemand zonder dak. Het is iemand die geen onderdak heeft, omdat hij of zij niet voldoende middelen heeft om zich een onderdak te kunnen verschaffen. In Nederland leven naar schatting zo’n 35.000 a 40.000 dak- en thuislozen (stand 2011).

De Heer Jezus was geen dakloze in de gebruikelijke zin van het woord, maar hij heeft wel ondervinding:
Lukas 9:57 En toen zij op weg waren, zei iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar U ook heengaat. Lukas 9:58 En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd kan neerleggen. (TELOS)
De leeftijden van dak- en thuislozen variëren enorm: van onder de twintig tot ver in de tachtig.

Wat hun geslacht aangaat: 85% zijn mannen en 15% vrouwen (anno 2011). De vrouwen zijn vaak werkzaam in de prostitutie (anno 2011).

Onder de dak- en thuislozen bevinden zich mensen met allerlei problematiek: drugsverslaafden, prostituees, illegalen, zwervers en mensen met psychische problemen.

Hulp

Christelijke hulp wordt geboden door:

Bronnen

Stichting Ontmoeting

Meer informatie

Website van de Stichting Ontmoeting