Danieten

Uit Christipedia

Danieten zijn afstammelingen van Dan.

Een Schriftplaats waarin de Danieten genoemd is bijvoorbeeld:

Richteren 18:1 In die dagen was er geen koning in Israël. En in die dagen zocht de stam van de Danieten voor zich een erfelijk bezit om er te wonen, want tot op die dag was hun onder de stammen van Israël niet voldoende erfelijk bezit toegevallen. (HSV)

Zie verder bij Dan.