De regeltjes van Jehovah's getuigen

Uit Christipedia

Laat je geen onnodige regels opleggen, laat niet over je heersen

Die goddelijke vrijheid houdt ook in dat je niet allerlei onnodige regels laat opleggen, zoals Paulus ook zegt: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat….

Laat u niet veroordelen door mensen…. Laat je niet wijsmaken dat je Gods liefde moet verdienen, dat je jezelf moet rechtvaardigen, dat God alleen of meer van je houdt als je volmaakt bent, als je veel offers brengt, voorbeeld velddienst enzovoorts.

Hierin gaan Jehovah's getuigen de mist in. Ze kunnen heel streng zijn over bepaalde regels, een mooi voorbeeld hiervan is het velddienstrapport (iedere Jehovah' s getuige heeft maandelijks een velddienstrapport in, daar staan de uren dat je besteed aan het predikingswerk, mensen dat je terug bezoekt die intresse hebben, aantal lectuur en zelf tractaten dat je versprijd hebt), weet God dan niet wat je doet voor hem, of is het ter controle voor de ouderlingen*?

Het geheime boek van de ouderlingen.

Geheim boek voor ouderlingen, herders van de kudde Gods, en tal van brieven met herzieningen die vol staan met regels, waarvan de meeste getuigen niet op de hoogte van zijn. Als je op google zoekt, kan je dit boek downloaden, wel uiterst geheim.

Daar staan onder andere regels in over kindermisbruik, waar Jehovah's getuigen het niet zo nauw mee nemen. Kindermisbruik komt veel voor binnen Jehovah's getuigen, en dit wordt meestal intern opgelost, zonder de politie te raadplegen.

Jezus ging in zijn tijd behoorlijk tekeer tegen de Farizeeën die de mensen allerlei regels oplegden (zonder ze zelf uit te voeren trouwens) en zo het volk manipuleerden en onder druk zetten.

Paulus zei daarover: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Eens werd er in een lezing, (preek) door Jehovah's getuigen gezegd, de wereld waarin we leven is als een vierkant, je mag vrij rondlopen als de getuige in het vierkant, maar ga je aan de rand staan daar is al de gevaren zone. Het genootschap bepaald hoe groot dit vierkant is. Soms verkleint het en soms vergroot het, door nieuwe regels of herzieningen, maar ze blijven opgesloten in het vierkant. In de ruimte van het vierkant krijgen ze nog allerlei bagage mee, velddienst, vergaderingen, persoonlijke studie, taken binnen de gemeente, alles wordt opgedrongen.

Een persoonlijke mening die afwijkt van de beleidvolle slaaf en hierover vertellen is verboden met uitsluiting als gevolg. Hun denken wordt gevormt door de beleidvolle slaaf, in hun geest zijn ze niet meer in staat vrij te denken, hersenspoeling is het krachtigste wapen van de getuigen, zelf vragen worden voorgekauwd. Heel hun leven wordt bepaald door regels.

Sommige getuigen gaan toch in het geheim over dit vierkant , door al die uiterlijke vorm van vroomheid is dat voor velen een uitlaatklep, maar wat doen ze dan, werken in het zwart, proberen veel geld te verdienen, seks, pornografie, kindermisbruik, alcoholmisbruik.

Zo'n systeem is een sekte, en de vruchten heb ik zojuist aangehaald.

Is dit Jezus vrijheid? Nee het is een zware last een slavenjuk. Wat zij Jezus hierover?

Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.’

Mattheüs 11:28‭-‬30

Met regeltjes krijgen we een bepaald veilig gevoel, maar ook het gevoel dat we onszelf rechtvaardig kunnen maken. Alles begint om regeltjes en geboden te draaien en

ze worden opgedrongen, door groepsdruk.

Paulus ging net zoals Jezus fel tegen deze mentaliteit in, feller dan tegen wat dan ook, want zo komen de ‘wetten’ in plaats van de liefde en de persoonlijke relatie met God: een hele vrome soort afgoderij.

Afgoderij is het juiste woord voor deze sekte, hun lectuur staat vol van subliminale occulte afbeeldingen, en veelal wordt Baphomet afgebeeld, een geitenkop, die satan is.

Ook wordt subtiel het getal 666 verwekt in hun tekeningen, zelf in de tekeningen voor de kinderen. Zonder dat de gelovigen het beseffen aanbidden ze satan. Hij wil dat je gebukt gaat, en slaaf wordt gemaakt van regels. Je wordt slaaf van de beleidvolle slaaf*. Je geld, je tijd, je eigen denken, je eigen ik wordt geofferd aan die sekte.

Zoek dit op internet, youtube subliminale pictures, je zal veel van die afbeeldingen zien. Jehovah's getuigen, mogen geen lectuur, of wat dan ook van zogezegde afvalligen lezen, hierdoor zitten ze in hun eigen denkwereld, en het is zeer moeilijk dergelijke personen dit te laten inzien, dit vanwege de hersenspoeling. Alles wat negatief is tov hun geloof wort gemeden, als de pest. Ze mogen ook geen omgang hebben met uitgeslotenen, en personen die zich uit dit geloof terugtrekken, zelf al is het familie, of goede vrienden. Dit is zeer schijnheilig, Jehovah's getuigen mogen zelf geen verjaardagen, feestdagen vieren omdat het heidens is.

Als je dit vergelijkt met hun occulte afbeeldingen, waar zou God het meest aanstoot aan geven?

Dit is de vroomste religie die satan ooit gemaakt heeft!

Waar is vrijheid?

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid, zegt de apostel Paulus die vele gemeenten gesticht heeft. Als mensen in een kerk zuur zitten te kijken, elkaar allerlei regels opleggen, veel op uiterlijke dingen letten, dan mag je je terecht afvragen of de Geest van God daar wel is.

Waar Gods Geest is, daar komt op de eerste plaats liefde, vrede en blijdschap, vreugde zegt de Bijbel. Dus als we dat missen, ook in ons persoonlijk leven, dan hebben we nog een stapje te zetten richting Jezus. En dan komt de echte vrijheid ‘vanzelf’.


*ouderlingen, zijn mannen die toezicht houden over de gelovigen, de gelovigen moeten hun gehoorzaam zijn, zelf in het geringste.

*beleidvolle slaaf, zijn degenen die behoren tot de 144000, dat ze letterlijk nemen. Het besturend lichaam, zijn een achttal mannen hiervan, die de absolute leiding hebben.