Diadeem

Uit Christipedia

Een diadeem (Grieks: diadema, διάδημα) is een sierlijke stoffen of metalen band op het hoofd, ten teken van rijkdom of waardigheid. Koninklijke personen dragen de diadeem als teken van koninklijke waardigheid.

Romeinse keizer Gratianus (367-383 na Chr.) met een diadeem

In de oudheid vinden we de diadeem in het Oude Egypte, Perzië en Griekenland. De Perzische koningen droegen een hoofddeksel (tiara) met daaraan een diadeem in de vorm van een blauwe band afgezet met wit. Het dragen van een diadeem werd overgenomen door de groter leiders van het Romeinse rijk.

fig. keizerin Josephine, de gemalin van Napoleon, met een prachtige kroonvormige diadeem
Indiase bruid met diadeem

De grote draak in het boek Openbaring stelt de satan voor. De draak heeft zeven koppen met diademen:

Opb 12:3 En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen. (TELOS)

Het Beest uit de zee heeft tien horens met elk een diadeem.

Opb 13:1 En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen namen van lastering. (TELOS)

God zal zijn volk tot een prachtige diadeem zijn:

Jes 28:5 Te dien dage zal de HERE der heerscharen tot een sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk, Jes 28:6 en tot een geest des gerichts voor wie ten gerichte gezeten is en tot heldenkracht voor wie de strijd terugdringen naar de poort. (SV)

Meer informatie

  • Artikel Diadeem op Wikipedia.nl
  • Artikel Diadem op Livius.org (Engels)

Bron