Dibon

Uit Christipedia

Dibon is een plaatsnaam in de Bijbel die verwijst naar 1. een stad in Zuid-Juda (her)bewoond ten tijde van Nehemia (Neh. 11:25). 2. een stad in het stamgebied van Gad.

De plaatsnaam Dibon komt 11x voor in het Oude Testament. Zij betekent 'verkwisting'[1].

Dibon in Juda

Dibon lag in het land tussen Berseba en Jeruzalem (vgl. Neh. 11: 25, 30). De Judese stad, (her)bewoond door mannen van Juda na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, wordt genoemd in Neh. 11:25

Ne 11:25 In de dorpen op het platteland waren sommigen van de nakomelingen van Juda gaan wonen: in Kirjat-Arba en de bijbehorende plaatsen, in Dibon en de bijbehorende plaatsen, in Jekabzeël en zijn dorpen, (...) Ne 11:30 Zanoah, Adullam en zijn dorpen, Lachis en zijn akkers, en Azeka en de bijbehorende plaatsen;zij vestigden zich van Berseba af tot het Dal van Hinnom toe. (HSV)

De ligging van dit vroegere Dibon is onbekend[2].

Dibon Gad

Dibon is een stad in het oostelijk Jordaanland, door de Amorieten aan de Moabieten ontnomen, aan deze weer door de Israëlieten ontweldigd (Num. 21 : 30; Joz. 13 : 9), en door de stam Gad (Num. 32 : 34) versterkt (van daar de naam Dibon Gad) als station van de Israëlieten, (Num. 33 : 45), maar aan Ruben toebedeeld (Joz. 13 : 15); later weer in handen van de Moabieten (Jes. 17 : 2).

Ligging van Dibon ten oosten van de Dode Zee.

Dibon was een mooie stad (Jer. 48: 18), ten tijde van Hiëronymus nog zeer groot; in de 19e eeuw[3] zoals Jeremia heeft geprofeteerd, "in de dorheid gezeten als het tegenwoordige Diban, ruïnen aan een noordelijke bron van de Amon in de lagere vlakte El Kura, een deel van de hooggelegen Belka"[3].

Als Hieronymus de station Dibon Gad (Num. 33: 45) voor een tweede Dibon houdt, dan moet deze toch in dezelfde streek hebben gelegen. Dat echter de meest zuid-oostelijke grensplaatsen van Gad versterkt en later door Ruben in bezit genomen zijn, komt ook elders voor.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Dibon, Dimon. Hieruit is op 7 okt. 2016 tekst genomen en verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Dibon.
  3. 3,0 3,1 Zo H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Dibon, Dimon.