Didrachmen

Uit Christipedia

Een didrachmen of dubbeldrachmen of dubbele drachme (Gr. Didrachmon; Lat. Didragma) is een zilveren munt die de waarde had van twee Attische drachmen en eveneens gelijkwaardig was aan een halve sikkel. De waarde kwam overeen met een gemiddeld loon voor twee dagen. Zoveel bedroeg de tempelbelasting die iedere Israëliet van 20 jaar of ouder jaarlijks moest betalen (Ex 30:13-16, vergelijk 2 Kron. 34:9). Ook onze Meester voldeed zijn belastingplicht.

De Herziene Statenvertaling heeft ‘twee drachmen’. De Lutherse vertaling heeft  ‘cijnspenning’. Sommige vertalingen hebben, naar de bestemming van het geld, ‘tempelbelasting’.

Naast de geldstukken drachme en de didrachmen kwamen ook de munten tetradrachmon (vier drachmen) en dekadrachmon (tien drachmen) voor.

Munten uit de oudheid. Op de eerste en tweede rij, links, zijn didrachmen te zien.

In Kapernaüm vroegen belastingontvangers Petrus naar de eventueel door zijn rabbi verschuldigde tempelbelasting van een didrachmen. Sommige rabbi's maakten aanspraak op vrijstelling van de tempelbelasting. Jezus echter onttrekt zich niet aan zijn belastingplicht. Hij laat Petrus door een wonder een stater vinden, die de waarde van vier drachmen ofwel twee didrachmen had. Met de stater kon voor de Heer en voor Petrus de tempelbelasting worden betaald.

Mt 17:24  Toen zij nu in Kapernaum gekomen waren, kwamen de ontvangers van de didrachmen naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw meester de didrachmen niet? Hij zei: Jawel. Mt 17:25 En toen hij in het huis was gekomen, was Jezus hem voor en zei: Wat denk je, Simon, van wie heffen de koningen van de aarde tol of belasting: van hun zonen of van de vreemden? Mt 17:26 Toen hij nu zei: Van de vreemden, zei Jezus tot hem: Dan zijn de zonen vrij.Mt 17:27 Opdat wij hen echter geen aanstoot geven, ga naar zee, werp een vishaak uit en neem de eerste vis die bovenkomt, en als je zijn bek opendoet, zul je een stater vinden; neem die en geef hem hun voor Mij en jou. (TELOS)