Discussie

Uit Christipedia

Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen.

In discussie gaan met iemand is met hem of haar van gedachten gaan wisselen. Een stelling of gedachte kan "ter discussie staan", dat wil zeggen: niet vaststaan bij de degenen die over het onderwerp van gedachten wisselen.[1]

Een van de grote problemen op het vlak van politieke en ethische discussie is het ontbreken van een gemeenschappelijke grondslag. Veel mensen baseren zich niet zozeer op als wel op gevoelens en ongegronde meningen. Wanneer een gemeenschappelijke grondslag, die van de feiten, wordt losgelaten, wordt discussiëren moeilijk en dikwijls onvruchtbaar. Er worden beweringen gedaan die niet op objectieve feiten berusten. De voorwaarde voor een vruchtbare discussie is een gemeenschappelijke basis van feiten die in principe iedereen kan waarnemen. Bedenk daarbij dat feiten trekken zich niets aantrekken van menselijke gevoelens. Men kan een auto-ongeval vervelend vinden, maar dat gevoel verandert het feit van het ongeval niet.

Wanneer er geen gemeenschappelijke werkelijkheid, die van de feiten, is, heeft dat, bij verschil van mening, opwinding, een verhitte discussie en soms zelfs geschreeuw tot gevolg. De 'emotionele' partij, die gevoelens voorrang geeft, gaat schreeuwen tegen de partij die zich op objectieve feiten beroept, waarop deze partij in de verleiding komt om terug te schreeuwen. Over en weer worden dan slogans geroepen. Een ander gevolg is dat een tegenbewijs gegrond op een waargenomen feit als beledigend kan worden ervaren omdat dat tegen een gevoelen indruist. Mensen worden boos op elkaar, de discussie is voorbij, er is tumult en geschreeuw.

Hnd 19:32 Sommigen dan schreeuwden dit, anderen dat, want de vergadering was in verwarring en de meesten wisten niet waarom zij waren samengekomen. (Telos)

Het kan zover komen dat de ene partij het spreken door de andere partij onmogelijk maakt, of zelfs ijvert voor een spreekverbod tegen de andere partij.

Transgenderdiscussie. Als iemand bijvoorbeeld stelt, op grond van biologische feiten, dat een man onveranderbaar een man is vanaf zijn geboorte, kan dat als beledigend worden opgevat door een man die gelooft dat hij tot het andere geslacht behoort, of door mensen die dat als beledigend voor de transgender aanvoelen. De een redeneert vanuit objectieve biologische  feiten, de ander vanuit subjectieve gevoelens. Ze staan niet, althans niet in hun denken, op een gemeenschappelijke bodem van objectieve feiten. Ze denken niet vanuit hetzelfde domein van de werkelijkheid. De een geeft voorrang aan objectieve feiten, de ander geeft voorrang aan subjectieve gemoedstoestanden van zichzelf of van anderen.

Als iemand zich beledigd voelt, omdat we overeenkomstig de feiten spreken, overeenkomstig een stand van zaken waarmee zijn gevoelen in strijd is, dan betekent dat niet dat we hem onwaardig of onbeschaafd behandelen. We kunnen iemand waardig bejegenen terwijl we de feiten respecteren.

Bron

Ben Shapiro, The inconvenients facts. Engelstalige lezing gehouden aan de universiteit van Wisconsin-Milwaukee, 2018. Gepubliceerd door YAFTV op Youtube.com, 12 nov. 2018. Duur van de video: 1 uur 57 sec.

Voetnoot

  1. VanDale.nl, https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/discussie