Distel

Uit Christipedia

Een distel is een plant met stekelige bladeren[1]. Dorens en distels (of 'distelen' in de Statenvertaling) zijn de voortbrengselen van de door God wegens de zondeval van de mens vervloekte aardbodem.

Speerdistel
Ge 3:17  En tot Adam zeide Hij: ... zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ge 3:18  Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. Ge 3:19  In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, ... (SV).
'Distel' wordt figuurlijk gebruik voor boze mensen.
Eze 28:24  Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder allen die hen omringen [en] hen verachten. Dan zullen zij weten dat Ik de Heere HEERE ben. (HSV)

Voetnoot

  1. VanDale.nl, geraadpleegd 2 apr. 2021.