Dominionisme

Uit Christipedia

Dominionisme, ook aangeduid als 'heerschappijtheologie' (Eng. dominion theology) is de leer dat gelovigen in Christus geroepen zijn, overeenkomstig Adams oorspronkelijke roeping en krachtens het gezag en de macht die Christus, het hoofd van zijn Gemeente, thans heeft, om de wereld te onderwerpen en te heersen op de aarde.

Sommigen menen dat wij de wereld moeten veranderen en bereiden voor de komst van Christus. Wij hoeven echter geen plaats voor Christus te bereiden - behalve in de harten en levens van mensen, doordat zij zich bekeren op de verkondiging van het evangelie - maar Christus bereidt voor ons een plaats in het Vaderhuis.

Dominionisme treedt aan de dag in de beweging van de New Apostolic Reformation, met zijn nadruk op wonderen en tekenen, en in gemeenten van Hillsong.

Meer informatie

Amir Tsarfati: Prophecy Roundtable with Jan Markell and Pastor Barry Stagner. Youtube.com: Behold Israel, 16 aug. 2020. Engelstalige bespreking van het dominionisme en andere dwalingen.