Dorsslede

Uit Christipedia

Een dorsslede (oud-Nederlands: dorschslede; Engels: threshing board) is, evenals de vergelijkbare dorswagen, een landbouwwerktuig dat bij het dorsen werd gebruikt, met name in het Midden-Oosten en het gebied rond de Middellandse Zee. Het is zwaar bord dat aan de onderkant met harde punten van steen of metaal is bezet.

Jongen op een dorsslede in Israël, 1948.
Onderzijde van een dorsslede in het land van Israël, 1937.

De dorsslede is een houten bord dat over het uitgespreide koren werd getrokken door één of een paar trekdieren (ezels, ossen). De slede is vooraan iets naar boven zijn gebogen. Aan de onderkant is zij bezet met rijen scherpe stukken steen of metalen punten. Om het stro tot haksel te kunnen te snijden en de korrels uit de aar te drukken, werd het druk van de slede verzwaard door opgelegde stenen of doordat de bestuurder, die de trekdieren aandreef, op de slede ging staan.

In de Bijbel wordt de dorsslede genoemd (Jes. 28:27; 41:15; Amos 1:3). Het is niet duidelijk is hoe deze eruit zag.

Jes 41:15 Zie, Ik maak u tot een scherpe dorsslede, een nieuwe, met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpulveren, en heuvels maken als kaf. Jes 41:16 U zult ze wannen, de wind zal ze opnemen, en de storm zal ze verspreiden. Maar ú zult zich verheugen in de HEERE, in de Heilige van Israël zult u zich beroemen. (HSV)

De profeet Amos spreekt eufemistisch over ijzeren dorssleden (Amos 1:3), waarmee hij strijdwagens bedoelt waar aan de wielen zwaarden zijn verbonden, die alles en iedereen vermaalden.

Meer informatie

Threshing board, en.wikipedia.org.

Bronnen

Dorsslede, Dorsvlegel, Dorswagen, Bijbelaantekeningen.nl. Enige tekst hiervan is onder wijziging en met toestemming verwerkt op 20 aug. 2018.

A. van Deursen, Bijbels beeldwoordenboek (Kampen: J.H. Kok, 1976), blz. 26.