Dronken

Uit Christipedia

Dronken is iemand die onder sterke invloed van, bedwelmd, verbijsterd door de drank is.

Dronken man

Synoniem: beschonken. Het tegenovergestelde begrip (antoniem) is nuchter.

1Th 5:7  Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. 1Th 5:8  Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, ... (Telos)

Alcoholhoudende drank maakt ons dronken wanneer wij er veel van drinken.

Lu 12:45  Als die slaaf echter in zijn hart zegt: Mijn heer wacht met komen, en de knechten en de dienstmeisjes begint te slaan, en te eten en te drinken en dronken te worden, (Telos)

Dronken man

Onze aartsvader Noach is een keer dronken geworden.

Dronkenschap gebeurt meestal in de avond of nacht. Alcoholcontroles door de politie vinden 's avonds of 's nachts plaats.

1Th 5:7  Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. (Telos)

Iemand kan ook dronken schijnen, terwijl hij eigenlijk vol van iets anders is. Toen de discipelen van de Heer Jezus de Heilige Geest ontvingen, werden ze vol van de Geest en loofden God en spraken in voor hen vreemde talen, die de Geest hen ingaf. Sommige omstanders meenden dat zij dronken van wijn waren. Petrus verbeterde hun gedachten en zei:

Hnd 2:15  Want dezen zijn niet dronken, zoals u veronderstelt; want het is het derde uur van de dag. (Telos)

In de christelijke gemeente te Korinthe kwam helaas dronkenschap voor.

1Co 11:21  want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen avondmaal, en de een is hongerig en de ander dronken. (Telos)

Sommige mensen drinken zich dronken om hun innerlijke pijn niet te voelen.

Gevolgen van dronkenschap

Wie dronken is, functioneert niet meer normaal. Het reactievermogen is minder. Veel aanrijdingen in het verkeer zijn veroorzaakt door dronken bestuurders.

Dronkenschap mondt makkelijk uit in losbandigheid.

Efe 5:18  ... dronken van wijn, waarin losbandigheid is, ... (Telos)

Dronkaards beërven Gods koninkrijk niet (1 Cor. 6:10).

Tegen dronkenschap

Dronkenschap is een slechte zaak. Om dronkenschap te voorkomen moeten wij met verstand en mate drinken.

Lu 21:34  Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik. (Telos)

In plaats van vol te worden van alcoholische drank kunnen wij veel beter vol worden van de Geest.

Efe 5:18  En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest, (Telos)

Een zogenaamde broeder, die een dronkaard is, - met hem moeten wij de omgang mijden (1 Cor. 5:11).

Figuurlijk dronken

Dronken in figuurlijke zin betekent: "buiten zichzelf door het nuttigen of genieten van iets". Buiten zichzelf zijn: niet meer normaal functioneren. Iemand kan zijn dronken van vreugde: zo blij dat men haast zijn zinnen kwijt is. Men kan ook dronken zijn van drugs, muziek, seks, bedwelmd door roem, geld, macht, zelfs dronken zijn van bloed.

De koningen van de aarde zullen dronken worden van de wijn van de hoererij van vrouwe Babylon.

Opb 17:2  met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. (Telos)

Deze vrouw zal dronken zijn van het bloed van de heiligen.

Opb 17:6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. (Telos)

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.