Dura

Uit Christipedia

Dura is de naam van een dal in het gewest Babel, waar de Babylonische koning Nebukadnezar een gouden beeld oprichtte.

Dura is een Aramees woord dat ‘woning’[1] of ‘muur, kasteel’[2] betekent. De plaatsnaam komt in de Schrift in één vers voor:

Da 3:1 Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, [en] zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. (HSV)

Waar in het gewest Babel de vallei Dura lag is onzeker[1] .

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Volgens het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, een onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Aldus C.N. Impeta, Kok’s encyclopedie van de Bijbel (Kampen: J.H. Kok, 1962) s.v. Dura.