Egalitarisme

Uit Christipedia

Egalitarisme is de overtuiging dat mensen gelijk zijn, of zouden moeten zijn, in hun rechten, kansen of uitkomsten en omstandigheden (welvaart). Verschillen tussen mensen zouden juist impliceren dat een persoon een groter recht op iets zou hebben dan de ander.

De Engelse filosoof John Locke betoogde dat elk mens met rede begiftigd is en iedereen daarom met gelijke en onvervreemdbare rechten is geboren. Uit een dergelijke egalitarisme zijn onder andere de mensenrechten en grondwetten voortgekomen.

Sommigen streven naar gelijkheid van kansen voor iedereen: iedereen moet evenveel kansen hebben om welvarend te worden. Anderen gaan verder en willen ook gelijkheid van uitkomst: iedereen moet even welvarend zijn (een streven in het communisme), een bestuur moet evenveel mannen en vrouwen hebben, in het wetenschappelijk onderwijs moeten evenveel mannelijke en vrouwelijke hoogleraren zijn, in de sport moeten er evenveel vrouwen- als mannensporten zijn[1], enz.

Wanneer egalitarisme zich paart aan de genderideologie komt dat in de sportwereld tot uiting in het streven om mannen, die als vrouw door het leven willen gaan, aan vrouwensport te laten deelnemen, omdat transvrouwen en vrouwen gelijk zouden zijn in hun vrouw-zijn en daarom gelijk behandeld zouden moeten worden en niet van deelneming aan een vrouwensport uitgesloten mogen worden.

Beoordeling

Er is een verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, kinderen en volwassenen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. De ongelijkheid in de door God ingestelde scheppingsorde leidt tot een verschil in taak en rol.

Bron

Egalitarisme, op nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 25 juni 2022.

Voetnoot

  1. Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022. Vanaf 2 uur 40 min.