Ellasar

Uit Christipedia

Ellasar is de naam van een stad of streek in Babylonië. De stad wordt twee keer in de Schrift genoemd (Gen. 14:1,9). Uit Ellasar kwam de koning Arioch, die in de dagen van Abraham met andere koningen ten strijde trok tegen Kanaänitische koningen, Gen. 14

De plaatsnaam wordt in het Nederlands ook geschreven Elasar (Naardense vertaling). De betekenis is “God is louteraar"[1]

Aangenomen wordt dat Ellasar gelijk is met de stad Larsa (of Larissu) in Neder-Babylonië, 50 km noordwesteliijk van Ur. De overblijfselen zijn te vinden in Senkereh.

Ligging van Ellasar (= Larsa) aan de benedenloop van de Eufraat.

Voetnoot

  1. Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.