Euroklydon

Uit Christipedia

Euroklydon is de benaming van een noordoostenwind[1] die hoge golven opstuwt of een een wind die brede golven opwekt[2].

In Nederlandse Bijbelvertalingen wordt het woord verschillend vertaald:

 • Euroklydon (Statenvertaling, Palm, Vissering, Herziene Statenvertaling)
 • Eurakylon (NBG51, NBV2004)
 • Euraquilo (Leidse vertaling, Telos, Naardense bijbel)
 • Euroaquilo (Synodale vertaling van het Nieuwe Testament, 1866)
 • Eurókludon (Voorhoeve)
 • Eurákulon (Canisiusvertaling)
 • Noord-Oost (gereviseerde Luthervertaling van het Nieuwe Testament, Nieuwe Lutherbijbel)
 • noord-oostenwind (Jonge)
 • Noordooster (Groot Nieuws Bijbel)

In het Duits: Nordost (Luther), Nord-Ost (Schlach), Ost-nord (Piscator), Euroklydon (Elberfelder Bibel) In het Engels: Euroclydon (King James vertaling, Darby). In het Frans: Euroclydon, Euraquilon.

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is Ευροκλυδων, Eurokludon, afgeleid van Euros (= oostenwind) en Kludoon (= golfslag, branding, heftig woeling van de zee)[2]. Het strongnummer is G2148.

Sommige handschriften hebben Εὐρακύλων, Eurakylon, afgeleid van Euros (= oostenwind) of eurus (= breed) en het Latijnse Aquilo (= wind uit noordnoordoost, de storm die de branding opwerpt)[3]. Het woord is een Grieks-Latijnse mengvorm. Dit woord verbindt dus het Griekse woord voor 'oostenwind' of 'breed' met het Latijnse woord voor de noordoostenwind, noordenwind. Het gaat dan om een noordoostenwind. Vergelijk het Latijnse Euroaquilo, Euroauster, Euronotus.

Het Griekse woord komt alleen voor in Hand. 27:14.

Hnd 27:13 En toen er een zachte zuidenwind opstak, meenden zij hun voornemen te hebben bereikt, en na het anker te hebben gelicht voeren zij dicht langs de kust van Kreta. Hnd 27:14 Niet lang daarna echter sloeg vanaf het eiland een stormwind neer, Euraquilo geheten. Hnd 27:15 En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en lieten ons drijven. (TELOS)

Het woord is wellicht schipperslatijn[4]. Onder een andere naam is deze stormwind ook uit andere bronnen uit de Oudheid bekend[5]

Omdat het eiland ten noorden van het schip en de stormwind van het eiland af kwam, valt te concluderen dat de stormwind uit het noorden (of noordoosten enz.) kwam. De wind kwam mogelijk van de berg Ida[6] af. Nadat enige tijd een zuidenwind had gewaaid, veranderde deze in een noordoosterstorm. De plotselinge verandering van een zuidenwind in een noord-oosterstorm kwam in dat gebied veelvuldig voor[6].

Voetnoten

 1. Het Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible (Importantia) heeft echter 'zuidoostenwind'. De aantekening in de Leidse vertaling spreekt van 'de noordwesten wind'.
 2. 2,0 2,1 Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
 3. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible (Importantia).
 4. 'Kennelijk schipperslatijn' zegt de aantekening in de Willibrordvertaling uit 1995.
 5. Aantekening in de Willibrordvertaling uit 1995.
 6. 6,0 6,1 Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987.