Europese Coalitie voor Israël (ECI)

Uit Christipedia

De Europese Coalitie voor Israël (Eng. European Coalition for Israel) is een christelijke Europese organisatie die opkomt voor de staat Israël en de belangen van Israël en Joden behartigt.

De ECI werd in 2003 te Brussel, het bestuurlijk centrum van de Europese Unie, opgericht door Tomas Sandell tijdens de Joodse feestdagen van de Poerim

De organisatie stelt zich tot taak om de Joodse staat te helpen verdedigen tegen zowel het toenemende antisemitisme in Europa als nieuwe existentiële dreigingen vanuit Iran en andere vijanden van Israël in het Midden-Oosten. 

"Als Europeanen hebben we de morele verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de ​​geschiedenis zich zou herhalen, en dit is waarom wij kordaat moeten ingaan tegen de opkomst van het antisemitisme in al zijn verscheidene vormen. Met inbegrip van het anti-Zionisme, dat het Joodse volk haar recht opzelfbeschikking ontzegt door onder meer op te roepen tot boycots, desinvesteringen en sancties.” (Tomas Sandell, maart 2018)[1]

De ECI is geen Joodse organisatie en vertegenwoordigt niet de Joodse staat. Zij was evenmin de eerste christelijke organisatie die zich solidair met het Joodse volk verklaarde. Zij was wel de eerste die een kantoor in Brussel opende en zich ging onderhouden met Europese instellingen.

De visie van ECI is vervat in de woorden van Jesaja 2:4b in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York: "They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks, nations shall not lift up sword against nations neither shall they learn war anymore.” (= "zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het [ene] volk zal tegen het [andere] volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.", Statenvertaling)

Meer informatie

Website van de organisatie: http://www.ec4i.org/

Bron

Groeiende steun voor Israël in niet-westerse landen, nieuwsbericht in Brabosh.com, 9 maart 2018.

Being a voice, Ec4i.org. Verklaring van de missie en visie van de ECI. Geraadpleegd 9 maart 2018.

Voetnoot

  1. Groeiende steun voor Israël in niet-westerse landen, nieuwsbericht in Brabosh.com, 9 maart 2018.