Evadoc

Uit Christipedia

Evadoc is het archief- documentatiecentrum voor de protestanste en evangelische beweging in Belgie. Het centrum is in 2009 opgericht door de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België en de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven.

Het centrum wil het geheugen zijn van de protestants-evangelische beweging in België en de archieven toegankelijk stellen ten behoeve van jubilea, tentoonstellingen en het schrijven van de geschiedenis van plaatselijke kerken of organisaties.

De Belgische Evangelische Zending droeg in 2009 haar archieven aan Evadoc over.