Fortunatus

Uit Christipedia

Fortunatus (Lat. Fortunatus, Gr. φορτουνατος Phortou’natos) was een heilige te Corinthe die Paulus noemt in 1 Cor 16:17. Zijn naam komt verder niet voor in het Nieuwe Testament. De naam is van Latijnse oorsprong en betekent "goed beladen, goed bevracht; welvarend, gelukkig, gezegend".

1Co 16:17 En ik verblijd mij over de komst van Stefanas en Fortunatus en Achaicus, want zij hebben aangevuld wat van uw kant ontbrak. (TELOS)

Blijkbaar is het dezelfde persoon als waarop Clemens Romanus (1e eeuw n.C.), opziener van de gemeente te Rome, doelt in zijn eerste brief aan de gelovigen te Corinthe.