Fountainview Academy

Uit Christipedia

De Fountainview Academy is een private christelijke middelbare school met internaat in Canada. Zij is verbonden met de zevendedagsadventisten, maar niet het eigendom of in beheer van het Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten. De school heeft een jeugdorkest en koor.

De school zegt over zichzelf (2022): "Fountainview Academy is een christelijke middelbare school in het zuiden van British Columbia, Canada, die in het bezit is van de accreditatie van het Ministerie van Onderwijs van de provincie BC. Studenten van over de hele wereld voelen zich aangetrokken tot Fountainview vanwege de evenwichtige benadering van onderwijs. Elk personeelslid zet zich persoonlijk in voor het eeuwige succes van elke student en samen streven ze naar de hoogste normen in elk opzicht."

Staf en leerlingen wonen op de campus van de school (stand 2019).

De school is in 1975 onder de naam Fountainview Farms Christian Youth Training Center gesticht door adventisten in oostelijk Canadese provincia Brits-Columbia. In 2001 werd de naam Fountainview Academy om het inmiddels aangepaste onderwijsprogramma beter weer te geven. In 1998 werd de school op grond van een certificering gelijkwaardig aan alle scholen in Brits-Columbia.

De school is gericht op Christus en heeft als missie: jonge mensen de gelegenheid bieden om te groeien in hun verhouding met Christus[1].

Het onderwijs is vanaf het ontstaan van de school gebaseerd op de beginselen in het boek Education (Onderwijs) van Ellen G. White, mede-oprichtster van de Adventskerk. De Adventkerk bepleit van ouds sterk dat studenten werkervaring opdoen als onderdeel van hun opleiding. De Fountainview Academy biedt een uitgebalanceerd programma van studie èn werk. De middelbare school heeft een boerderij waar biologische wortelen geteeld worden en was in 2008 de grootste producent van biologische wortelen in de Canadese provincie British Columbia.

Orkest en koor

De school heeft een jeugdorkest en koor. Alle studenten zijn verplicht om mee te doen in het orkest of het koor. Een voorbeeld van het optreden van het orkest en koor is hieronder te zien. De jongens en meisjes zijn eerbaar gekleed.

Het koor van de Fountainview Academy zingt Lest ye sorrow.

Lest ye sorrow
   Opdat gij niet bedroeft zijt
   (lied van Melissa Guthrie; naar 1 Thess. 4:13-18)

I do not want you to be ignorant, brethren,
   Ik wil niet dat u onwetend bent, broeders,
concerning those who have fallen asleep,
   wat betreft hen die ontslapen zijn,
lest ye sorrow, as others who have no hope.
   opdat gij niet bedroefd zijt, zoals anderen die geen hoop hebben.
If we believe that Jesus died and rose again, even so
   Als wij geloven dat Jezus stierf en weer verrees, zo ook
God will bring with him those who sleep in Jesus.
   zal God met Hem brengen degenen die in Jezus ontslapen zijn.

For this we say to you by the word of the Lord,
   Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer,
that we who are alive and remain until the coming of the Lord
   dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer,
will by no means proceed those who are asleep.
   de ontslapenen geenszins zullen voorgaan.

For the Lord himself will descend from heaven with a shout,
   Want de Heer Zelf zal neerdalen uit de hemel met een geroep,
and with the voice of the archangel,
   en met de stem van de aartsengel,
and with the trump[et] of God. Hear it sounding loud.
   en met de bazuin van God. Hoor haar luid klinken.
And He, He's coming soon,
   En Hij, Hij komt spoedig,
and the dead in Christ will rise first;
   en de doden in Christus zullen eerst opstaan;

Then we who are alive and remain shall be caught up together
   daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen worden opgenomen
with them in the clouds, to meet the Lord in the air;
   met hen in de wolken, om de Heer te ontmoeten in de lucht;
and thus we shall, we shall always be with the Lord.
   en zo zullen wij, zullen wij altijd met de Heer zijn.
We'll always be with the Lord.
   Wij zullen altijd met de Heer zijn.

Wherefore comfort one another with these words
   Vertroost daarom elkaar met deze woorden.


Bronnen

Fountainview Academy, op Wikipedia (Engels). Enige tekst hiervan is vertaald en verwerkt op 1 feb. 2017.

History, FountainviewAcademy.ca, geraadpleegd 2 feb. 2017. Beschrijft de geschiedenis van de school.

Meer informatie

Fountainview Academy, op Wikipedia (Engels)

History, FountainviewAcademy.ca, beschrijft de geschiedenis van de school.

Website van de school.

Facebook-pagina van de school.

Youtubekanaal van de school.

Dagboek (blog) van de school.

Voetnoot

  1. "... the school has strived to keep Christ as its focus, and has adopted the mission of giving young people the opportunity to grow in their relationship with Christ." Uit: History, FountainviewAcademy.ca