Friedrich Schleiermacher

Uit Christipedia


Friedrich Schleiermacher, door Ernst Hader

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, kortweg Friedrisch Schleiermacher, leefde van 1768 tot 1834. Hij wordt gezien als de belangrijkste protestantse theoloog van de 19e eeuw. Hij werd bekend omdat hij de noodzaak inzag om het Christendom :

  • toegangelijker te maken
  • een betekenis te geven voor de cultuursceptici van de verlichting.

Zijn boek “ Christliche Glaube " geschreven tussen 1821 en 1822, was een systematische benadering van de christelijke theologie vanuit “de ervaring van absolute betrouwbaarheid”[1]. Hij werd vaak geprezen vanwege zijn uitleg en kritiek op de theoloog Immanuel Kant en zijn uitleg van de Bijbel. Hij word ook gezien als de theoloog die de grondslag legde voor de opkomst van het liberale (vrijzinnige) protestantisme in de 19e en begin 20e eeuw.

Voetnoot

  1. Alistair McGrath, Christelijke theologie; een introductie, blz. 135