Galileeër

Uit Christipedia
Een Galileeër is een inwoner van Galilea, een landstreek in het noord van Israël. Petrus, een leerling van de Heer Jezus, werd herkend als een Galileeër.
Mr 14:70 ... En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileeër. (Telos)
Stadhouder Pilatus vroeg of Jezus een Galileeër was.
Lu 23:6 Toen nu Pilatus dat hoorde, vroeg hij of die mens een Galileeër was. Lu 23:7 En toen hij vernam dat Hij uit het gezagsgebied van Herodes was, zond hij Hem naar Herodes, die ook zelf in die dagen in Jeruzalem was. (TELOS)
Herodes regeerde toen over Galilea en Perea.