Gareb (heuvel)

Uit Christipedia

Gareb is een door Jeremia genoemde heuvel buiten Jeruzalem, waarschijnlijk ten zuidwesten van de stad. ‘Gareb’ is een Hebreeuws woord dat ‘schurftig’ betekent. Waarschijnlijk woonden daar ten tijde van Jeremia melaatsen. ‘Gareb’ is dan te verstaan als ‘heuvel der melaatsen’.

Jer 31:38 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd zal worden voor de HEERE, van de Hananeëltoren tot aan de Hoekpoort, Jer 31:39 en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa. (HSV)